Prisiau

Mae Pitian Patian yn ailstrwythuro eu sesiynau gofal a bydd hyn yn golygu y bydd y gofal a gynigir yn l yr awr gydag o leiaf 2 awr ar gael.

Strwythur o ofal sydd ar gael:

  • Wythnos llawn 5 diwrnod hyd at 10 awr y dydd = £180.00 (£38.50 x 5 diwrnod = £192.50 arbediad o £12.50 am y 5ed dydd)
  • Cost yr awr (o leiaf 3 awr) 5.00 yr awr
  • Cost Cinio 2.50
  • Byrbryd 1.50
  • Diwrnod llawn 38.50 (yn cynnwys bwyd)

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu a gollwng rhwng 7.45 -8.15 am a 4.00-5.00 pm am 6.00 (3 pob ffordd) o fewn radiws 6 milltir.

Cost ar gyfer plant y Clwb 5.00 yr awr, gan gynnwys cludiant a byr bryd.

Bydd yr holl ofal yn cael ei gynnig ar yr awr o 07:30 ymlaen.

Diwrnod llawn ar gael o 7.30 - 5.30./ 8.00-6.00

Byddwn yn awr yn ail gyfrifo costio pob cwsmer yn y feithrinfa a bydd cyfle i chi i wneud newidiadau os ydych yn dymuno. Tra y byddwn yn cyflwyno'r newidiadau hyn byddwn yn sicrhau na fydd unrhyw daliadau ychwanegol yn cael eu codi ar ein cwsmeriaid presennol. Os byddwn yn darganfod bod y gofal yn rhatach, bydd eich taliadau yn cael eu haddasu cyn gynted phosibl.

Beth yw talebau gofal plant?

Os ydych chi'n gweithio ac yn talu am ofal plant, efallai y gall eich cyflogwr helpu gyda rhai o'ch costau gofal plant. Mae talebau gofal plant yn un ffordd y gallant wneud hynny. Am fwy o wybodaeth ewch iwww.hmrc.gov.uk.

Rydym yn derbyn y Talebau Gofal Plant canlynol ar hyn o bryd:

Edenred (www.childcarevouchers.co.uk)
Saycare Pass gan Sodexo (www.saycarvouchers.co.uk)
Gwasanaethau talebau Computershare (www.computersharevocherservices.co.uk)
Kiddivouchers (www.kiddivouchers.com)
Cyngor Gwynedd

Os ydych chi'n defnyddio cynllun talebau gwahanol, rhowch wybod i ni fel y gallwn drefnu i ymuno hwy.