Prisiau

Wythnos Llawn 5 diwrnod hyd at 10 awr y dydd = 215.00 (45.00 x 5 = 225.00 arbediad o 10.00 y dydd am y 5ed dydd)

Cost Dyddiol 45.00

Cost yr awr ( o leiaf 3 awr) 7.00

Cost cinio 3.00

Byrbryd 2.00

Rydym yn Cynnig gwasanaeth casglu a gollwng rhwng 7.45-8.15am a 4.00-5.00pm am 8 (4.00 bob ffordd) o fewn radiws 6 Milltir.

 

Cost ar gyfer plant y clwb:

Clwb brecwast: 7.50

Clwb arol Ysgol 3.00-5.00y.p 15.00

3.00-6.00y.p 20.00

Cost clwb Gwyliau run fath a cost yr feithrinfa.

Bydd yr holl ofal yn cael ei gynnig ar yr awr o 7.30 ymlaen.

Diwrnod llawn ar gael o 7.30-5.30 / 8.00-6.00

Byddwn yn awr yn ail gyfrifo costio pob cwsmer yn y feithrinfa a bydd cyfle i chi i wneud newidiadau os ydych yn dymuno. Tra y byddwn yn cyflwyno'r newidiadau hyn byddwn yn sicrhau na fydd unrhyw daliadau ychwanegol yn cael eu codi ar ein cwsmeriaid presennol. Os byddwn yn darganfod bod y gofal yn rhatach, bydd eich taliadau yn cael eu haddasu cyn gynted â phosibl.

Beth yw talebau gofal plant?

Os ydych chi'n gweithio ac yn talu am ofal plant, efallai y gall eich cyflogwr helpu gyda rhai o'ch costau gofal plant. Mae talebau gofal plant yn un ffordd y gallant wneud hynny. Am fwy o wybodaeth ewch iwww.hmrc.gov.uk.

Rydym yn derbyn y Talebau Gofal Plant canlynol ar hyn o bryd:

Edenred (www.childcarevouchers.co.uk)
Saycare Pass gan Sodexo (www.saycarvouchers.co.uk)
Gwasanaethau talebau Computershare (www.computersharevocherservices.co.uk)
Kiddivouchers (www.kiddivouchers.com)
Cyngor Gwynedd

Os ydych chi'n defnyddio cynllun talebau gwahanol, rhowch wybod i ni fel y gallwn drefnu i ymuno hwy.