Pitian Patian

Mae Pitian Patian wedi ei cofrestru i cynnig gofal i hyd at 52 o blant. O fewn y Feithrinfa mae gennym 4 ystafell wahanol:

  • Wil Cwac Cwac - 3 mis hyd at 2 oed
  • Sali Mali - 2 oed hyd at 3 oed
  • Jac y Jwc - 3 oed hyd at 3.5 oed
  • Rala Rwdins:- 3.5 oed at 4 oed

Gallwn gynnig gofal i hyd at 52 o blant 4 mis hyd 4 oed.

Mae croeso i rieni alw neu ffonio’r Feithrinfa unrhyw adeg.

Cynnigir 2 sesiwn amser ‘setlo mewn’, cyn i’r plentyn cychwyn yn y Feithrinfa

Un aelod o staff i:
1 i 3 = o dan 2 oed
1 i 4 = 2-3 oed
1 i 8 = dros 3 oed.

Mae staff Pitian Patian yn cymwysedig mewn gofal plant ac yn ddwyieithog. Mae'r staff yn defnyddio Cynllun Webster Stratton a'r Cyfnod Sylfaen i sicrhau yr addysg gorau i'ch plant.

 

Perchnogion: Rhys a Judith Owen
Rheolwraig: Alaw Mai Evans
Dirprwy: Eirianwen Williams

Goruchwilwyr:
Eirianwen Williams a Cara Adshed - Ystafell Sali Mali
Anna Lois Jones - Ystafell Jac y Jwc
Awen Evans - Ystafell Wil Cwac Cwac (Dros Gyfnod Mamolaeth)
Sioned Wyn Hughes - Ystafell Rala Rwdins

Gweinyddes Swyddfa: Ceri Griffith

Gweinyddesau Meithrin: Gwyneth Jones, Fiona Ann Evans, Eirian Pritchard Jones, Eirianwen Williams, Anna Jones, Carolyn Williams, Awen Evans, Aimee Williams, Linsey Hughes, Cara Adshead, Lianne Barnes, Sioned Wyn Hughes, Catrin Parry Hughes, Rhiannon Thomas a Non Llywelyn Jones

Cogyddes: Elizabeth Lewis

Cegin / Glanhawraig: Rhian Owen

Pecyn Cofrestru - cliciwch yma

Taflen Gwybodaeth - cliciwch yma