Pitian Patian

Mae Pitian Patian wedi ei cofrestru i cynnig gofal i hyd at 52 o blant. O fewn y Feithrinfa mae gennym 4 ystafell wahanol:

  • Wil Cwac Cwac - 3 mis hyd at 2 oed
  • Sali Mali - 2 oed hyd at 3 oed
  • Jac y Jwc - 3 oed hyd at 3.5 oed
  • Rala Rwdins:- 3.5 oed at 4 oed

Gallwn gynnig gofal i hyd at 52 o blant 4 mis hyd 4 oed.

Mae croeso i rieni alw neu ffonio’r Feithrinfa unrhyw adeg.

Cynnigir 2 sesiwn amser ‘setlo mewn’, cyn i’r plentyn cychwyn yn y Feithrinfa

Un aelod o staff i:
1 i 3 = o dan 2 oed
1 i 4 = 2-3 oed
1 i 8 = dros 3 oed.

Mae staff Pitian Patian yn cymwysedig mewn gofal plant ac yn ddwyieithog. Mae'r staff yn defnyddio Cynllun Webster Stratton a'r Cyfnod Sylfaen i sicrhau yr addysg gorau i'ch plant.

 

Perchnogion: Rhys a Judith Owen

Rheolwraig:Eirianwen Williams a Sioned Hughes

Goruchwilwyr:
Cara Adshed - Ystafell Sali Mali
Glenda Evans - Ystafell Jac y Jwc
Erin Morgan a Kara Thomas - Ystafell Wil Cwac Cwac
Awen Evans - Ystafell Rala Rwdins

I gyfro pan fod salwch: Anest Griffiths a Lois Bowers


Gweinyddes Swyddfa:

Gweinyddesau Meithrin: Fiona Ann Evans, Carolyn Williams, Awen Evans, Cara Adshead, Catrin Parry Hughes,Glenda Evans, Kara Haf Thomas, Swyn Griffiths, Anest Griffiths, Jade Louise, Catrin Ff, Enlli Angharad, Lois Bowers, Erin Morgan, Lowri Usher, Ela Jones, Ciara Williams, Elin Fflur Williams, Ffion Griffiths, Megan Ellis, Lia Evans a Lois Jones, Katie Davies.

Cogyddes: Hefina Roberts a Elizabeth Lewis

Cegin / Glanhawraig: Rhian Owen