Pitian Patian

Mae Pitian Patian wedi ei cofrestru i cynnig gofal i hyd at 52 o blant. O fewn y Feithrinfa mae gennym 4 ystafell wahanol:

  • Wil Cwac Cwac - 3 mis hyd at 1 oed
  • Ffi-Ff - 1 oed hyd at 2 oed
  • Sali Mali - 2 oed hyd at 3 oed
  • Jac y Jwc - 3 oed hyd at 4 oed

Gallwn gynnig gofal i hyd at 52 o blant 4 mis hyd 4 oed.

Mae croeso i rieni alw neu ffonio’r Feithrinfa unrhyw adeg.

Cynnigir 2 sesiwn amser ‘setlo mewn’, cyn i’r plentyn cychwyn yn y Feithrinfa

Un aelod o staff i:
1 i 3 = o dan 2 oed
1 i 4 = 2-3 oed
1 i 8 = dros 3 oed.

Mae staff Pitian Patian yn cymwysedig mewn gofal plant ac yn ddwyieithog. Mae'r staff yn defnyddio Cynllun Webster Stratton a'r Cyfnod Sylfaen i sicrhau yr addysg gorau i'ch plant.

 

Perchnogion: Rhys a Judith Owen
Rheolwraig: Alaw Mai Evans
Dirprwy: Eirianwen Williams
Goruchwilwyr: Eirianwen Williams (Ystafell Sali Mali), Shona Morris (Ystafell Jac y Jwc), Anna Lois Jones (Ystafell Wil Cwac Cwac)
Gweinyddes Swyddfa: Ceri Griffith
Gweinyddesau Meithrin
: Gwyneth Jones, Fiona Ann Evans, Eirian Pritchard Jones, Eirianwen Williams, Anna Jones, Shona Morris, Shan Owen, Carolyn Williams, Ffion Jones, Nicky Hughes, Awen Evans, Aimee Williams, Linsey Hughes, Cara Adshead, Lianne Barnes a Tesni Jones.
Cogyddes: Elizabeth Lewis

Pecyn Cofrestru - cliciwch yma

Taflen Gwybodaeth - cliciwch yma