Clwb Cwl

Clwb cyn ac ar ol ysgo/ gwyliau ysgol sydd wedi ei gofrestru i cynnig gofal i hyd at 34 o blant.

  • Clwb Cwl - 4 oed hyd at 11oed

 

Rhaglen hanner tymor Hydref 2016.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhanglen

Gweithgareddau Gwyliau Haf 2016 Clwb Cwl

Saith wythnos o hwyl!
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth

Perchnogion: Rhys a Judith Owen
Rheolwraig: Eirianwen Williams
Dirprwy: Sioned Hughes
Goruchwilwyr:
Cara Adshed - Ystafell Sali Mali
Glenda Evans - Ystafell Jac y Jwc
Linsey Hughes a Awen Evans - Ystafell Wil Cwac Cwac
Sioned Wyn Hughes - Ystafell Rala Rwdins
Gweinyddes Swyddfa: Ceri Griffith
Gweinyddesau Meithrin: Fiona Ann Evans, Anna Jones, Carolyn Williams, Awen Evans, Linsey Hughes, Cara Adshead, Catrin Parry Hughes, Mari Jones, Glenda Evans, Kara Haf Thomas, a Swyn Griffiths, Anest Griffiths, Sara Griffith, Jade Louise, Catrin Ff, Llio Mcgee, Enlli Angharad, Elin Roberts, Lois Bowers, Elen Williams.
Cogyddes: Elizabeth Lewis
Cegin / Glanhawraig: Rhian Owen

Pecyn Cofrestru Clwb Cwl - cliciwch yma

Llythyr Caniatad i fynd am dripiau Clwb Cwl - cliciwch yma

Imiwneiddio staff a phlant - cliciwch yma

Llawlyfr Gwybodaeth Clwb Cwl - cliciwch yma