Clwb Cwl

Clwb cyn ac ar ol ysgo/ gwyliau ysgol sydd wedi ei gofrestru i cynnig gofal i hyd at 34 o blant.

  • Clwb Cwl - 4 oed hyd at 11oed

 

Rhaglen hanner tymor Hydref 2016.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhanglen

Gweithgareddau Gwyliau Haf 2016 Clwb Cwl

Saith wythnos o hwyl!
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth

Perchnogion: Rhys a Judith Owen
Rheolwraig: Eirianwen Williams
Dirprwy: Carolyn Williams
Gweinyddes Swyddfa: Ceri Griffith
Gweinyddesau:
Gwyneth Jones, Fiona Ann Evans, Eirian Pritchard Jones, Eirianwen Williams, Anna Jones, Shona Morris, Shan Owen, Carolyn Williams, Ffion Jones, Nicky Hughes, Dana Evans, Awen Evans, Aimee Williams ac Linsey Hughes
Cogyddes: Elizabeth Lewis

Pecyn Cofrestru Clwb Cwl - cliciwch yma

Llythyr Caniatad i fynd am dripiau Clwb Cwl - cliciwch yma

Imiwneiddio staff a phlant - cliciwch yma

Llawlyfr Gwybodaeth Clwb Cwl - cliciwch yma