Clwb Cwl

Clwb cyn ac ar ol ysgo/ gwyliau ysgol sydd wedi ei gofrestru i cynnig gofal i hyd at 34 o blant.

  • Clwb Cwl - 4 oed hyd at 11oed

 

Rhaglen hanner tymor Hydref 2016.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhanglen

Gweithgareddau Gwyliau Haf 2016 Clwb Cwl

Saith wythnos o hwyl!
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth

Perchnogion: Rhys a Judith Owen
Rheolwraig: Eirianwen Williams
Dirprwy: Carolyn Williams
Gweinyddes Swyddfa: Ceri Griffith
Gweinyddesau:
Gwyneth Jones, Fiona Ann Evans, Eirian Pritchard Jones, Eirianwen Williams, Anna Jones, Carolyn Williams, Awen Evans, Aimee Williams ac Linsey Hughes, Sioned Wyn Hughes a Catrin Parry Hughes, Rhiannon Thomas a Non Llywelyn Jones
Cogyddes: Elizabeth Lewis

Pecyn Cofrestru Clwb Cwl - cliciwch yma

Llythyr Caniatad i fynd am dripiau Clwb Cwl - cliciwch yma

Imiwneiddio staff a phlant - cliciwch yma

Llawlyfr Gwybodaeth Clwb Cwl - cliciwch yma