Bwydleni

Mae gennym cogydd meithrin sy'n paratoi prydau bwyd cytbwys ac iach i'r plant 3 gwaith y dydd.

Cawsom sgor lefel 5 yn yr arolygiad hylendid bwyd gan Gyngor Gwynedd.
Pitian Patian Llanwnda Cyf Sgor hylendid bwyd - cliciwch yma

Gweler enghraifft o fwydleni isod:


Dydd Llun

Brecwast: Tost a laeth

Cinio: Cyri cartref a reis a bara naan.

Pwdin: Piwri ffrwythau a hufen ia

Te bach: Bara pita gyda chaws a ham, ffyn ciwcymbr a thomatos ceirios

Te bach ar gyfer babanod o dan un: Banana a chwstard

 

Dydd Mawrth

Brecwast: Tost a laeth

Cinio: Pei bwthyn, moron, rwdan a brocoli

Pwdin: Crymbl afal gyda chwstard

Te bach: Ffyn bara, caws, pin-afal a Bisgedi Cartref.

Te bach ar gyfer babanod o dan un: Ffrwythau ffres wedi'u stiwio

 

Dydd Mercher

Brecwast: Tost a laeth

Cinio: Pei cyw iar, tatws, pys, bresych a ffa gwyrdd

Pwdin: Salad ffrwythau ffres a jeli

Te bach: Brechdan ham a chreision

Te bach ar gyfer babanod o dan un: Semolina

 

Dydd Iau

Brecwast: Tost a laeth

Cinio: Tiwna, corn melys, pasta pobi.

Pwdin: Iogwrt

Te bach: Caws ar dost, ciwcymbr a Chacen reis siocled

Te bach ar gyfer babanod o dan un: Iogwrt naturiol gyda piwri ffrwythau

 

Dydd Gwener

Brecwast: Tost a laeth

Cinio: Ham, tatws stwnsh Coleslaw a betys

Pwdin: Semolina a sultanas

Te bach: Cracers, Jam a ffrwythau fres

Te bach ar gyfer babanod o dan un: Cwstard

Wythnos 1

Dydd Llun: Brechdan tiwna neu wy gyda tomato a letys

Dydd Mawrth: Pizza cartref gyda ffrwythau ffres

Dydd Mercher: Cramwyth gyda chaws meddal a ffrwythau ffres

Dydd Iau: Ffyn bara, caws, pîn-afal a chacen cartref

Dydd Gwener: Caws ar dost gyda sgons ffrwythau

 

Wythnos 2

Dydd Llun: Brechdan Wy a creision

Dydd Mawrth: Cracers gyda chaws meddal a ffyn moron

Dydd Mercher: Ffyn bara caws a bisgedi cartref

Dydd Iau: Brechdan brown gyda fflapjacs Banana cartref

Dydd Gwener: Ffa pob ar dost a banana

 

Wythnos 3

Dydd Llun: Bara pita gyda chaws a ham, ffyn ciwcymbr a thomatos ceirios

Dydd Mawrth: Ffyn bara, caws, pīn-afal a Bisgedi Cartref

Dydd Mercher: Brechdan ham a chreision

Dydd Iau: Caws ar dost, ciwcymbr a Chacen reis siocled

Dydd Gwener: Cracers, Jam ffrwythau ffres

 

Wythnos 4

Dydd Llun: Cacennau reis, caws a ffrwythau

Dydd Mawrth: Wrap cyw iār gyda saws tomato a chiwcymbr

Dydd Mercher: Bara ceirch, Wyau wedi'u berwi. Tomato ceirios a chiwcymbr

Dydd Iau: Brechdan eog. Cacen reis siocled

Dydd Gwener: Cracers gyda chaws a ffrwythau