Gwybodaeth

Blaenoriaeth Meithrinfa Ddydd Pitian Patian Llanwnda yw hapusrwydd pob plentyn. Mae gofal yn cael ei gynnig mewn amgylchedd diogel a symbylus lle gall plant fanteisio ar ystod eang o weithgareddau a phrofiadau sy'n eu galluogi i ddysgu a datblygu i'w llawn botensial chwarae.

Mae Meithrinfa Ddydd Pitian Patian Llanwnda yn cynnig gofal o ansawdd fforddiadwy hyblyg i rieni sy'n dymuno defnyddio'r gwasanaeth. Mae'r ddarpariaeth ar agor 7:30-18:00, Llun - Gwener.

Mae Pitian Patian Llanwnda Ltd wedi ei osod mewn lleoliad gwledig trawiadol wedi’i hamgylchynu gan gaeau a chefn gwlad. Yr ydym wedi ein lleoli yn Llanwnda tua 3 milltir tu allan i Gaernarfon gyda mynediad hawdd o Borthmadog, Penygroes, Pwllheli a Chaernarfon. Mae'r feithrinfa yn darparu ansawdd uchaf o ofal ar gyfer chi a'ch plentyn / plant.

Polisi'r Feithrinfa yw mai Cymraeg yw cyfrwng yr holl weithgareddau, er bod yr holl staff yn ddwyieithog, ac yn cyfathrebu â'r plant yn eu hiaith eu hunain pan fo hynny'n bosibl.