Amdanom Ni

Agorwyd Pitian Patian ym mis Awst 2005 mewn adeilad wedi ei addasu yn bwrpasol ar gyfer y gwaith. Mae'r Feithrinfa yn llawn cymeriad ac wedi ei leoli yn Ty Hen, Llanwnda. Mae'r tu mewn wedi ei cynllunio yn arbennig i blant gyda pob modfedd yn cynnig antur saff i pob plentyn yn ein gofal. Rydym wedi ei leoli mewn lle prydferth, a fydd bob cyfle i'r plant gwneud y fwaf ohono. Mae Pitian Patian yn cynnig amgylchedd cartrefol a saff i plant rhwng 3 mis a 4 oed.

Mae Pitian Patian yn coelio'n cryf mewn partneriaeth dda rhwng y rhieni a'r Feithrinfa, a hoffwn i pob un ohonoch teimlo fel rhan o'r Feithrinfa. Hoffwn clywed eich awgrymiadau ar pob dim mae Pitian Patian yn ei cynnig. Rydym yn cynnig trefnidiaeth i ysgolion o fewn radiws o 7 milltir.

Rydym wedi cofrestru gyda'r AGGCC, sy'n arolygu'r feithrinfa yn flynyddol. Mae ein hadroddiad ar gael ar wefan AGGCC.

Blaenoriaeth Meithrinfa Ddydd Pitian Patian Llanwnda yw hapusrwydd pob plentyn. Mae gofal yn cael ei gynnig mewn amgylchedd diogel a symbylus lle gall plant fanteisio ar ystod eang o weithgareddau a phrofiadau sy'n eu galluogi i ddysgu a datblygu i'w llawn botensial chwarae.

Mae Meithrinfa Ddydd Pitian Patian Llanwnda yn cynnig gofal o ansawdd fforddiadwy hyblyg i rieni sy'n dymuno defnyddio'r gwasanaeth. Mae'r ddarpariaeth ar agor 7:30-18:00, Llun - Gwener.

Mae Pitian Patian Llanwnda Ltd wedi ei osod mewn lleoliad gwledig trawiadol wedi’i hamgylchynu gan gaeau a chefn gwlad. Yr ydym wedi ein lleoli yn Llanwnda tua 3 milltir tu allan i Gaernarfon gyda mynediad hawdd o Borthmadog, Penygroes, Pwllheli a Chaernarfon. Mae'r feithrinfa yn darparu ansawdd uchaf o ofal ar gyfer chi a'ch plentyn / plant.

Polisi'r Feithrinfa yw mai Cymraeg yw cyfrwng yr holl weithgareddau, er bod yr holl staff yn ddwyieithog, ac yn cyfathrebu â'r plant yn eu hiaith eu hunain pan fo hynny'n bosibl.