Clwb Cwl

We also have a before and after school / school holidays club that holds 34 children at one time.

  • Clwb Cwl - 4yrs to 11yrs

 

Half Term Programme

Click here to view the half term programme

Clwb Cwl 2016 Summer Holiday Activities

Seven weeks of fun!
Click here
for more information

Perchnogion: Rhys a Judith Owen
Rheolwraig: Eirianwen Williams
Dirprwy: Sioned Hughes
Goruchwilwyr:
Cara Adshed - Ystafell Sali Mali
Glenda Evans - Ystafell Jac y Jwc
Linsey Hughes a Awen Evans - Ystafell Wil Cwac Cwac
Sioned Wyn Hughes - Ystafell Rala Rwdins
Gweinyddes Swyddfa: Ceri Griffith
Gweinyddesau Meithrin: Fiona Ann Evans, Anna Jones, Carolyn Williams, Awen Evans, Linsey Hughes, Cara Adshead, Catrin Parry Hughes, Mari Jones, Glenda Evans, Kara Haf Thomas, a Swyn Griffiths, Anest Griffiths, Sara Griffith, Jade Louise, Catrin Ff, Llio Mcgee, Enlli Angharad, Elin Roberts, Lois Bowers, Elen Williams.
Cogyddes: Elizabeth Lewis
Cegin / Glanhawraig: Rhian Owen

Clwb Cwl Registration Package - click here

Permission Letter for Clwb Cwl Trips - click here

Immunisations for children - click here

Clwb Cwl Information Hanbook - click here