Croeso i wefan PITIAN PATIAN

Meithrinfa dydd ar gyfer plant 4 mis - 4 Blwyddyn oed a chlwb cyn ac ar ol ysgol / gwyliau ysgol i blant 4 - 11 oed

Pitian Patian

Mae Pitian Patian yn cynnig amgylchedd cartrefol a saff i 52 o blant rhwng 3 mis a 4 oed.
Mae'r ddarpariaeth ar agor 7:30-18:00, Llun - Gwener.

pic

Clwb Cwl

Maer clwb wedi ei gofrestru i cynnig gofal cyn ac ar ol ysgol/ gwyliau ysgol i hyd at 34 o blant 4 - 11 oed. Mae'r ddarpariaeth ar agor 7:30-18:00, Llun - Gwener.

pic
Pitian Patian, Ty Hen, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD
Ffon: 01286 831155

Archebu LleCysylltwch